Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Η προϊστορία του ΠΕΣΔΑ Αττικής«Μητρώα μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 33: ολοκλήρωση ΠΕΣΔΑ Αττικής)
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
«Έγκριση ΠΕΣΔΑ περιφέρειας Αττικής»
περιφέρεια

Φυλή

Κερατέα

Σχιστό

Γραμματικό

Ελευσίνα
·         μονάδα λιπασματοποίησης (ΜΠΕ, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου