Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Παρεμβάσεις ΠΡΩΣΥΝΑΤ

21/1/2012
Σχολιασμός σ/ν για διαχείριση απορριμμάτων (μετέπειτα ν. 4042/2012) από τα μέλη της ΠΡΩΣΥΝΑΤ Δ. Δαμάσκο, Τ. Κεφαλά και Β. Στογιάννη

7/3/2012
Παρουσίαση της πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων - ΠΡΩΣΥΝΑΤ

7/2/2013
Συνέντευξη τύπου κατοίκων Κερατέας - παρέμβαση Δ. Δαμάσκου

17/10/2013
Συζήτηση στο Vmedia.gr με Δ. Δαμάσκο - Χ. Μαρμάρου

14/11/2012
Συζήτηση στο Blue Sky με Δ. Δαμάσκο

28/11/2013
Συζήτηση στο Vmedia.gr για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία με τον Τ. Κεφαλά

5/12/2013
Συζήτηση στο Vmedia.gr με Τ. Κεφαλά - Β. Στογιάννη

11/12/2013
Συζήτηση στο paraktios.gr - Δ. Δαμάσκος
http://www.youtube.com/watch?v=2UW7K5RKwpA

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Το χρονικό των καταγγελιών και των (μη) απαντήσεων

ΕΔΣΝΑ


Περιφέρεια Αττικής

ΕΟΑΝ

26/7/2013 - πραγματοποίηση συνάντησης με πρωτοβουλία του ΕΟΑΝ

ΕΕΑΑ

4/7/2013 - με πρωτοβουλία της ΕΕΑΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
30/8/2013 - καθορισμός επίσκεψης στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας, στις 13/9/2013

Επιθεωρητές περιβάλλοντος


Εισαγγελία περιβάλλοντος

25/6/2013 - διαβιβάστηκαν οι επιστολές προς ΕΔΣΝΑ – ΕΟΑΝ
(έλαβαν α.π. εισαγγελίας πρωτοδικών 41435/25.6.2013)